سایت در حال بروز رسانی می باشد

15 دلیل برای حمایت از کالای ایرانی

 مصرف کالای ایرانی و محصول تولید ملی:

 ۱- چرخ صنایع و تولید ملی را به حرکت در خواهد آورد.

 ۲- برای جوان ایرانی شغل ایجاد خواهد کرد.

 ۳- مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

 ۴- قاچاق کالا را کاهش خواهد داد.

 ۵- درآمد دولت را افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد.

 ۶- مانع از خروج ارز از کشور خواهد شد.

 

۷- وارادت کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد.

 

۸- آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق، اعتیاد و ‌‌‌... ) را کاهش خواهد داد.

 

۹- رفاه خانوار ایرانی را بهبود و سطح معیشت جامعه را ارتقاء خواهد داد.

 

۱۰- تحریم‌های دشمن را بی‌اثر خواهد کرد.

 

۱۱- تاثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای  وارداتی را کاهش خواهد داد.

 

۱۲- رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

 

۱۳- با تقویت صنایع داخلی موجب ارتقاء کیفیت محصولات شده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.

 

۱۴- به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

 

۱۵- وابستگی اقتصاد ملی را به ارزهای خارجی و نوسانات ناشی از قیمت آن و تحولات خارجی کم خواهد کرد.

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.