مجمع استادیاران صالحین با حضور ائمه جمعه - سرعین

همفکری با آیت الله عاملی

دیدار با آیت الله جزایری- خوزستان- 92

شلمچه - سال96- به همراه استادیاران صالحین

حلقه استادیاران صالحین اردبیل با حضور آیت الله عاملی

مشهد مقدس سال 88