سایت در حال بروز رسانی می باشد

22 گناه نابخشودنی در فتنه 88

باوجود انتخابات صحیح و بدون تقلب در کشور  وبا وجود دستگاههای نظارتی و حتی نمایندگان کاندیداها در تمام صندوق ها اما اقدامات فتنه گران در سال 88 برای کشور گران تمام شد که عبارتند از:

ادامه مطلب...

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.