سایت در حال بروز رسانی می باشد

22 گناه نابخشودنی در فتنه 88

باوجود انتخابات صحیح و بدون تقلب در کشور  وبا وجود دستگاههای نظارتی و حتی نمایندگان کاندیداها در تمام صندوق ها اما اقدامات فتنه گران در سال 88 برای کشور گران تمام شد که عبارتند از:

 • زمینه سازی برای ناامنی و اغتشاش
 • ضربه زدن به نظام از درون
 • ضربه به ملت وتلخ کردن کام مردم پس از شادی بزرگ مشارکت در انتخابات
 • نابود کردن حادثه افتخار آمیز انتخابات 88
 • هتک حرمت آبروی نظام مقابل کشورها
 • تکذیب و تهمت به نظام اسلامی
 • تمکین نکردن به رای مردم و خدشه به آن
 • تلاش برای تغییر نتایج قانونی انتخابات با زور و خشونت و اردوکشی خیابانی
 • امیدوارکردن جبهه دشمن
 • بی بصیرتی و تداوم غفلت و چشم بستن بر روی حقایق واضح
 • سرپیچی از راه حل معقول قانونیپ
 • بازیچه دشمن شدن
 • دعوا راه انداختن و مضطرب کردن ملت
 • تمکین نکردن به قانون
 • دشمن شاد کردن کشور
 • بیزاری نجستن از آشوبگران
 • انتخابات را مظهر اختلاف وانمود کردن
 • ایجاد تلاطم و گرفتن آرامش عمومی و ثبات ملت
 • ایجاد هزینه و زحمت برای کشور
 • تلاش برای قرار دادن مردم در مقابل نظام
 • قرار دادن کشور در لبه پرتگاه (ایجاد اختلاف و جنگ داخلی)
 • قرار دادن کشور در لبه پرتگاه (جابجایی قدرت با خشونت و خونریزی)

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.