سایت در حال بروز رسانی می باشد

قصابی رئیس جمهور

آخرين سخنان آقاي رييس جمهور توهين مستقيمي بود به مردمي كه تنها جرمشان محروميت است. قصاب گوشت فروش، با يا بدون دوربين تلويزيون، دليلي براي دروغ گفتن ندارد اما مقام دولتي مي تواند راست راست در چشم ميليون ها نفر نگاه كند و خلاف بگويد.

وقتي ميان وعده و واقعيت فاصله مي افتد كلا چند راه بيشتر نيست: مي توانيد وعده را انكار كنيد و مثلا بگوييد اصلا ما كي گفتيم قرار است برجام گشايش اقتصادي ايجاد كند! راه ديگر اين است كه وعده را تحريف كنيد في المثل اينطور كه برجام جلوي جنگ را گرفت! وعده را تغيير هم مي توان داد مثلا به اين شكل كه برجام بعدي لازم است تا برجام قبلي كار كند!

داستان قصاب و گوشت فروشي اش اما مشمول هيچكدام از اين قواعد نيست. نه انكارش مي توان كرد، نه تحريف؛ و نه تغيير دادني است. پيرمرد بازنشسته دم در قصابي محل به خنده هاي تمسخرآلود آقاي رييس، فقط مي خندد.

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.