سایت در حال بروز رسانی می باشد

راهنمای سرگروه و مربی صالحین

 هر یک از سرگروهها و مربیان محترم شجره طیبه صالحین و حتی سایر عزیزانی که دنبال کار تربیتی هستند بایستی با برخی از مواردی که می تواند در روند صعودی حلقه موثر باشد را فرا بگیرند که در این بخش به برخی از این موارد اشاره می کنیم؛ هرچه ازاین موارد بیشتر باشد اثرگذاریش نیز بیشتر است.....

ادامه مطلب...

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.