سایت در حال بروز رسانی می باشد

Free Joomla! 3 Extensions by VinaGecko.com

Vina Camera Image Slider

The best responsive image slideshow module for Joomla 3!

زنگ حساب روحانی

اکنون حسن روحانی در زنگ انشاء نیست و زنگ حساب آغاز شده.

دیگر رییس جمهور نمی‌تواند بگوید «چه تحویل گرفته» بلکه باید بگوید «چه کرده است»