سایت در حال بروز رسانی می باشد

زنگ حساب روحانی

اکنون حسن روحانی در زنگ انشاء نیست و زنگ حساب آغاز شده.

دیگر رییس جمهور نمی‌تواند بگوید «چه تحویل گرفته» بلکه باید بگوید «چه کرده است»