سایت در حال بروز رسانی می باشد

تعارف بی جا

گاهی بعضی ها در زندگی صادق نیستند و بدلیل مهمان نوازی – اهل تعارف بودن- غریبه بودن- فامیل بودن- مسئول بودن- همسایه بودن – زشت شدن و...  تعارفات بی جا میکنن   مثلا به شام دعوت می کنن در حالی که امکانش رو ندارند

شخصی در محضرامام صادق (علیه السلام) و فرزندشان اسماعیل در بازار راه می رفت تا به منزل امام رسید ؛ امام از او خداحافظی می کنند .

فرزند امام عرض کرد چه خوب بود اورا به داخل دعوت می کردید امام فرمود : خانه مهیا نیست

عرض کرد : پس او را تعارف می کردید او که قبول نمی کرد

حضرت فرمود : دوست ندارم که متکلّف باشم   

متکلف ( آن که کاری را متعهد شود و خود را در رنج و سختی بیندازد)

 … وَ مَا أَنَا مِنَ المْتَکلَّفِینَ (سوره ص آیه ۸۶)

« (ای پیامبر) ، بگو:  . . .  من از متکلفین نیستم»

لطیفه : موقع غذا خوردن تعارف بی جا کرد آنهم نشست. گفت اسبم را کجا ببندم؟ گفت بیا به زبانم ببند

هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که سواری از کنار او گذشت . دهاتی گفت : بسم الله ، بفرمایید غذا میل کنید !

گاها باعث اذیت و آزار اهل خانواده میشود یا...

کسی هم که به او تعارف نمی شود باید ناراحت نشود

تلخی گفتار صادقانه بهتر از شیرینی گفتار ریاکارانه است

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.