سایت در حال بروز رسانی می باشد

زوایای 9 دی

دانلود مقاله

 نام مقاله: بیانات رهبر انقلاب پیرامون 9 دی

 توضیح: فیش های مرتبط با 9 دی و زوایای پیرامونی آن

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.