سایت در حال بروز رسانی می باشد

اعجاز علمی قرآن علیم

دانلود مقاله

 نام مقاله: اعجاز علمی قرآن کریم

 توضیح: تطبیق آیات قران کریم با مباحث علمی بروز دنیا که خداوند قرن ها پیش موضوع علمی را پیش بینی کرده و در کتاب خود آورده است.