سایت در حال بروز رسانی می باشد

اعجاز علمی قرآن علیم

دانلود مقاله

 نام مقاله: اعجاز علمی قرآن کریم

 توضیح: تطبیق آیات قران کریم با مباحث علمی بروز دنیا که خداوند قرن ها پیش موضوع علمی را پیش بینی کرده و در کتاب خود آورده است.

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.