سایت در حال بروز رسانی می باشد

علمداری

  • نقاط قوت و ضعف راهیان نور

    آسیب شناسی اردوهای راهیان نور

     ۱-نگاه و نگرش کمی به مسئله :

    تلاش بر افزایش حجم بازدیدکنندگان و اینکه هر چه زائر بیشتر، بهتر و در نتیجه تاثیرگذاری روی مخاطب را به خاک و سنگ شلمچه بسپاریم.

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.