سایت در حال بروز رسانی می باشد

مهربان باشیم

خوشبختی دیگران

از خوشبختی تو ڪم نمیڪند

ثروت آنان

رزق تو را ڪم نمیڪند

 

و صحت آنان هرگز

نمیگیرد سلامتی تو را

 

پس مهربان باش

و دعا ڪن برای دیگران

آنچه ڪه دعا میڪنی برای خودت

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.