سایت در حال بروز رسانی می باشد

حاج اسماعیل دولابی

خوب است انسان جاےپا و نشانے                       نداشتہ باشد و در خدا گم شود؛

کار خوبمان را فراموش کنیم؛                               کار بدمان هم زود استغفار کنیم و

فراموش کنیم تا بے‌نشان شویم...

                                          

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.