سایت در حال بروز رسانی می باشد

مهربان باشیم

خوشبختی دیگران

از خوشبختی تو ڪم نمیڪند

ادامه مطلب...

سرّ عظمت صلوات

از عارفی پرسيدند :

 چرا اينقدر ذکر "صلوات" در منابع دينی ما تاکيد شده؟!

ادامه مطلب...

حاج اسماعیل دولابی

خوب است انسان جاےپا و نشانے                       نداشتہ باشد و در خدا گم شود؛

کار خوبمان را فراموش کنیم؛                               کار بدمان هم زود استغفار کنیم و

ادامه مطلب...

عاقبت بخیری

زندگی فرصتی است برای خدایی شدن انسان و هدف زندگی انسان هم همین خدایی شدن است. اگر انسان زندگی و نیت و رفتار خود را خدامحور کند و برای نزدیک شدن به خدا زندگی کند, حتما عاقبت او نیز خدایی و نیک خواهد شد, زیرا...

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...

درباره سایت

یک سایت شخصی، که سعی دارد به عنوان یک افسر جنگ نرم، وظایف و تکلیف الهی خود را به موقع،به هنگام و به اندازه انجام دهد و البته محتاج دعای دوستان و نظرات عزیزان است ...   

.